Vytvoril team COOPEX-RADIO a.s.
COOPEX-RADIO a.s. 
Pod gaštanmi 6
821 07 Bratislava
Slovenská republika
coopexradio@radiostanice.sk

Stanislav Stanko
+421 903 708 761
stanko@radiostanice.sk

Ivan Surán
+421 903 282 438
suran@radiostanice.skSpoločnosť COOPEX-RADIO a.s.  bola  založená  v  roku 1995.
Na  slovenskom  trhu  pôsobíme  ako  autorizovaný  distribútor
rádiokomunikačných  zariadení  značiek  HYTERA,  MOTOROLA,
ABELL  ale  dodávame  rádiostanice  a  príslušenstvo  aj  iných
výrobcov  ako   REDELL,  KYDERA.  Komplexne  zabezpečujeme
výstavbu sietí rádiostaníc počnúc návrhom, dodaním potrebných
rádiových  zariadení,  montážou  a  uvedením  do  prevádzky.
Zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis rádiostaníc a ich
príslušenstva. Zaoberáme sa návrhom, dodávkou, montážou a
servisom svetelnozvukových výstražných zariadení a majákov
spoločnosti HOLOMÝ.

COOPEX-RADIO a.s.